Anasayfa » AKP Sağlık Politikalarının Sonuçları » AKP Hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri

AKP Hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri

Program raporunda, programın  sekiz bileşenden oluştuğu, bunların aslında bir bütünün parçaları olduğu belirtilmektedir.Bu bileşenler,bu konudaki düşünceleri,yaptıkları şunlardır:

1.Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı.

Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılacağını,sağlık bakanlığının sadece sağlık alanında planlama, koordinasyon ve denetim   yapan  bir bakanlık haline getirileceği söylenmiş olmasına rağmen bu konuda bir bu güne kadar bir düzenleme yapamamışlardır.

2.Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası.

Genel sağlık sigortası kanunu çıkartılmıştır.Bu konuda yapılan mevzuat düzenlemesi ve sonuçları aşağıda ayrıca tartışılmıştır.

3.Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi

3.1 Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği.Aile hekimliği uygulaması ile ilgili “pilot kanun” adını verdikleri bir mevzuat düzenlemesi yaptılar.Bu kanun ve uygulama aşağıda ayrı başlık olarak ele alınmıştır.

3.2 Etkili kademeli sevk zinciri.Sevk sistemi kurmak yerine mevcut olan sevk sistemini de bozmuşlardır.Şu an Ülkemizde sevk sistemi diye bir şey kalmamıştır.Yeniden sevk sistemini düzenlemek istemiş,fakat bir türlü düzenleme yapamamışlardır.En son olarak sevk sistemi ile ilgili çalışmaları süresiz ertelediklerini açıklamışlardır.

3.3 İdari ve Mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri.Bu konuda Hazırladıkları “Kamu Hastaneleri Birliği Yasa Tasarısı” komisyonlardan geçmiş olup,TBMM Genel Kurulunda beklemektedir.Bu tasarıya göre 800 civarındaki Kamu Hastaneleri Türkiye genelinde  kurulacak 40 özerk birimlere devredilecek ve işletilecektir.

saglik-politikalariDiğer konu başlıkları ise aşağıda belirtilen başlıklarda verilmiştir.

4.Bilgi ve beceri ile donanmış yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü,

5.Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları,

6.Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon,

7.Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,

7.1 Ulusal ilaç kurumu kurulması,

7.2 Tıbbi cihaz kurumu kurulması,

8.Karar sürecine etkili bilgiye erişim; Sağlık bilgi sistemi kurulması,

olarak belirtilmektedir.Bu konularda yasal düzenlemeler yapamamış ve kuracaklarını söyledikleri yeni kurumları kuramamışlardır.

Hükümet programın ana hatlarıyla birlikte, kısaca bu kavramlarda ne anladığını, ne yapmak istediğini Raporda anlatmakta ve bundan sonra bu kapsamda ne yapacaklarını kısaca açıklamaktadır.