Anasayfa » AKP Sağlık Politikalarının Sonuçları » AKP Hükümetlerinin Sağlık Politikalarının Sonuçları

AKP Hükümetlerinin Sağlık Politikalarının Sonuçları

AKP Hükumetinin bu zamana kadar yaptıkları mevzuat değişiklikleri ve diğer uygulamaları Türkiye’de sağlık hizmetlerini ve sağlık sistemini önemli ölçüde değiştirdi.Bu değişikliklerin  olumsuz etkilerini günümüzde görmekteyiz ve ileride de çok daha fazla göreceğiz.Burada  genel anlamda özetleyecek olur isek ortaya çıkardığı ve çıkaracağı sonuçlar şunlardır:

 

 1. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti vermekten çekilmek istemektedir. Böylece sağlık hizmeti (kast ettikleri sadece tedavi hizmeti) özel sektöre ve yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Sağlık Bakanlığı merkezde şeklen olan bir konum olacaktır.Böylece koruyucu hizmetler etkin bir şekilde verilmeyecek,toplumun sağlığı korunmamış ve geliştirilmemiş olacak,tedavi hizmetleri ise tamamen özel sektör tarafından verilecektir.
 2. Kamu sağlık kuruluşları, özellikle Devlet Hastaneleri önce özerkleşecek, sonrada özelleşecektir.
 3. Sağlık hizmetlerinin kendi içindeki bütünlüğü (yani entegrasyonu) bozulacak, etkinliği azalacak ve bu durum ülkemizin genel sağlık düzeyini olumsuz etkileyecektir.
 4. Sağlık hizmetlerinin milli bütünlüğü bozulacaktır.Sağlık personelini mahalli idarenin sözleşmeli personeli olarak gören zihniyet,sağlık hizmetlerini de  mahalli idarenin düzenlemesine  bırakmak istemektedir.Böylece her il kendi bacağından asılacaktır ve milli bütünlük bozulacaktır.
 5. Tamamen tedavi hizmetleri anlayışıyla yapılanma sürecek ve zamanla tedavi hizmeti tümüyle özel sektöre devredilmiş olacak.

Diğer sağlık hizmetlerinin, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin ne olacağı belirsizdir.

 1. Sağlık personelinin statüsü değişecek, sermaye sahibinin yanında güvencesiz ve  ucuz emek haline gelecek, kayıt dışı çalışma artacaktır.
 2. Sağlıkta tüccar müşteri ilişkisi artacak, sağlık tamamen ticari bir meta haline gelecektir.
 3. Sağlık hizmetlerinden yararlanmada kısıtlamalar olacak, herkes her hizmetten yararlanamayacak.
 4. Sağlık hizmetleri daha da pahalanacaktır.
 5. Sağlık harcamaları artacaktır. Bu bireysel ve ülke genelinde sıkıntı yaratacaktır.

 

 

 1. Dışa bağımlılığımız sağlık alanında da artacaktır.Ülkemiz ilaç,diğer sarf malzemeleri ve tıbbı teknoloji  olarak tamamen dışa bağımlıdır.Bu şekildeki düzenlemeler sağlık harcamalarını artırır iken ve bunların tamamı ithal ürünler veya ham maddesi ithal mallar olduğunu düşündüğümüzde dışa bağımlılığımızın artacağı ve büyük bir Pazar olacağımız çok nettir.

 

 

Tüm bu değişiklikler  Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin işleyişini bozmuştur.Ülkemizin  genel sağlık düzeyinin iyileşmesine fayda sağlamadığı gibi, daha da kötü olmasına neden olacaktır. Yapılan bu değişiklikler üstelik bilimsel gerçeklere de, Ülke gerçeklerine de uygun olmayan düzenlemelerdir.