Anasayfa » AKP Sağlık Politikalarının Sonuçları » Sağlıkta Dönüşüm Programına Giden Süreç

Sağlıkta Dönüşüm Programına Giden Süreç

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden günümüze kadar sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık politikalarında ciddi değişikliklerde yapmıştır.Bu değişikliklerde siyasal iktidarların yaklaşım farklılıkları yanında Dünya genelinde yaşanan değişimlerinde etkisi vardır.

Sağlıkta dönüşüm Programında yer alan başlıklarda aslında yeni değildir ve busaglik-politikalari özgü fikirler de değildir.Burada yer alan konuların bir kısı1980 yılı öncesi dönemde gündemde olan ve tartışılan konular iken, çoğu ise 1980 sonrası Türkiye’nin gündeminde olan, tartışılan konulardır.Özellikle 1983 yılında başlayan ANAP Hükümetleri döneminde bu konular yoğun olarak tartışılmıştır.Bu tartışmalarda Küreselleşme akımı olarak adlandırılan yaklaşımın ve yaklaşımı savunan Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların etkileri olmuştur.Dünya Bankası ve IMF raporlarında Türkiye’de sağlık sektöründe yapılması gereken reformlar adı altında yaptığı önerilerin Sağlıkta Dönüşüm Programında yer alan başlıklarla örtüştüğünü görmekteyiz.

Dünya Bankasının bu görüşlerinin amacı;sağlık hizmetlerini piyasalaştırmak ve tamamen küresel sermayenin kontrolüne geçmesini sağlamaya yöneliktir.  Türkiye yi yöneten siyasal iktidarların hükümet programların da ve siyasal partilerin seçim beyannamelerinde  küresel güçlerin önerilerine bilerek veya bilmeyerek yer vererek söylem birliği yaptıklarını söylemek mümkündür. Hatta bu önerilerin hekimler arasında, diğer taraflar arasında da bilinçli veya bilinçsizce destek bulduğunu görmekteyiz..Fakat ANAP Hükümetleri çok uğraşmamasına rağmen yapmak istediklerini yapamadı. Daha sonraki hükümetlerde zaman zaman aynı işleri yapmak istediler, fakat yapamadılar.Kasım 2002 yılında göreve gelen AKP Hükümetleri daha önceleri önerilen ve uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan önerileri “sağlıkta dönüşüm programına” aldı ve bununla ilgili düzenlemeler yaparak bir kısmını uygulamaya koydu.

AKP Hükümeti Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ilkelerinden birinin katılımcılık olduğunu söylemesine rağmen yaptığı değişiklikleri kamuoyunda etraflıca tartışmadan,tarafların görüşünü almadan veya bu görüşlere değer vermeden uygulamaya koydu, hatta bu uygulamaları Türkiye geneline yaymaya çalıştı.