Anasayfa » Sağlık » Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Aycan’dan aşı için yasa teklifi

MHP 25 ve 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan “Aşı reddi ile ilgili yasal boşluklar bulunuyor. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.” dedi.  Aycan, artan aşı reddi taleplerinin toplumun genel sağlığını tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi sunduğunu söyledi. Genişletilmiş Bağışıklama Programında ve Salgın Sırasında Uygulanacak Aşıların Reddinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda ... Devamını Oku »

Toplum Sağlığı Merkezlerinin Sağlık Hizmetlerindeki Yeri ve Geleceği

Hükümetin uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm” programı kapsamında çok şey değişti, birçok sağlık kuruluşu kapandı, yerine farklı kuruluşlar ortaya çıktı. Bazı sağlık kuruluşlarının görevi değişti. 2004 yılında çıkarılan “Aile Hekimliğinin Pilot Uygulaması” ile ilgili yasayla fiilen sağlık ocakları kapandı, 2011 yılında çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye’de Sağlık Bakanlığının tüm merkez ve taşra teşkilatı da değişti. Bu değişim sırasında ortaya çıkan kuruluşlardan birisi de Toplum Sağlığı Merkezidir(TSM). Devamını Oku »

Son Torba Kanun Tasarısı ve Aile Hekimliği

Sağlık Bakanlığı’nın TBMM sunduğu “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Sağlık Komisyonundan geçti ve TBMM Genel Kurulun da görüşülmeyi bekliyor. TBMM sunmadan önce tartışılmayan, adeta sır gibi saklanan tasarı, Komisyonda da çok tartışılmadan hızlı bir şekilde kabul edildi. Tasarıda Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması ve birçok başka Kanunlarda değişiklik yapılması tasarlanmaktadır. Bu tasarının Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması ile ilgili kısmını tartışan bir makale daha önce yazmıştım. Şimdide tasarının diğer kısımları ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum. Devamını Oku »

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve İşyeri Hekimi

İşyerinde çalışanlarda bir topluluktur. Farklı sayıda da olsa birden çok kişinin birlikte çalıştığı işyeri bir topluluğu ifade eder. Aynı zamanda işçilerin meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle toplumda ki diğer insanlardan daha fazla hastalanma ve ölme olasılıkları vardır. İşte bu nedenlerden dolayı işçiler toplumda risk gruplarıdır. Temel Sağlık hizmetleri anlayışı risk gruplarına öncelik verilmesini istemektedir. Bu nedenlerle işyerlerinde sağlık hizmeti olması ve çalışanların sağlığının gözetim altında olması, sağlıklarının izlenmesi gereklidir.Bu çok tehlikeli işlerden, az tehlikeli işlere kadar tüm işyerleri için geçerlidir. Devamını Oku »

Aile Hekimleri ve Hastane Acillerinde Nöbet

Aile Hekimlerine nöbet tutma zorunluğu TBMM 2.1.2014 tarihinde kabul edilen “Tam Gün Torba Yasası” ile getirilen bir uygulamadır. Nerde, nasıl olacağı belirsiz olan nöbet tutma zorunluğu ile ilgili olarak bu zamana kadar Bakanlık yetkililerinden farklı ifadeler dile getirilmişti ve belirsizlik sürmekteydi. Fakat bu günlerde aile hekimleri bir dayatma ile karşı karşıyadır. Kendilerinden habersiz olarak oluşturulan il içerisindeki herhangi bir hastanenin acilinde nöbetçi olduğuna dair nöbet listeleri aile hekimlerine duyurulmakta ve buna uymaları istenmektedir. Bu durum kanuna dayandırılmış gibi gösterilse de; hukuksuz, yanlış, iyi düşünülmeden yapılmış bir dayatmadır. Sağlık hizmetlerinin uygulamasında yeni sorunlara sebep olması da kaçınılmaz bir durumdur. Devamını Oku »

Türkiye’de Hekim Olmak

Türkiye’de hekim olmakta, hekimlik yapmakta zordur. Dünyada da hekim olmak zordur. Çünkü mesleğin doğası zordur. Fakülteyi kazanmakta, okumakta zordur. İnsan sağlığı ve sorunlarıyla ilgilenmek, hekimliğin sürekli bir hizmet olması, çalışma saatlerinin belirsizliği, nöbet, icap nöbetleri v.s ise mesleği zorlaştıran faktörlerdir. Devamını Oku »

Nasıl Bir Aile Hekimliği İstiyorsunuz?

Son Günlerde Aile Hekimliği uygulaması ile ilgili tartışmalar yeniden başladı. 20.1.2014 tarihinde TBMM kabul edilen sağlık alanındaki son “Torba Yasa” da aile hekimlerine nöbet tutma zorunluluğu getirilmesi ile başlayan tartışma , 24.01.2014 tarihinde Sağlık Bakanının yaptığı “Aile hekimleri hastanede değil , kendi merkezlerinde nöbet tutacaklar” ve “Aile hekimleri bir hastaneyle ilişkilendirilecek” yönündeki açıklamaları ile yeni boyut kazandı. Devamını Oku »

Tam Gün Torba Yasası Diyor Ki:

Tam gün torba yasası diye anılan yasa uzun süren yasalaşma sürecinden sonra TBMM 2.1.2014 tarihinde kabul edildi. Üç yıldır devam eden hekimlerin çalışma şartları ile ilgili karmaşa bu torba yasa ile çözülmediği gibi yeni karmaşalara da sebep olacak gibi görülmektedir. Uzun süre gündemde olmasına rağmen taraflarla yeterince tartışılmayan ve yapılan eleştirileri dikkate almayan tutumlar sonrası yasa TBMM de kabul edildi. Görünen o ki, var olan sorunları iyi niyetle çözme yaklaşımı taşımayan bir süreç sonrası yasalaşan yeni torba yasa; sorunları çözmediği gibi yeni sorunlara da neden olacaktır. Devamını Oku »

Yaşlı Sağlığı

Yaşlı Sağlığı  Prof.Dr.Sefer Aycan Gazi Ü.Tıp Fakültesi  Yaşlılık kavramı Yaşlılık yaşam sürecindeki son dönemdir. Uzun ve kaliteli olarak yaşanacak yaşlılık dönemi toplumsal olarak önemli kazanımlar sağlayacaktır. Yaşlılık, 60 yaşın başlangıç olarak kabul edildiği, kronolojik bir kavramdır. Bu sınırlar emeklilik ve hukuki sorumlulukları da belirler. Oysa fiziksel ve beyinsel yönden kişinin bağımsızlıktan, bağımlılığa geçiş döneminin başlangıcı 75 yaş civarındadır. Yaşlı bireyler ... Devamını Oku »