Anasayfa » Politik » MHP 2011 Seçim Beyannamesi: Sağlık

MHP 2011 Seçim Beyannamesi: Sağlık

• Türkiye’nin sağlık turizminde bir cazibe merkezi olması için “Serbest Sağlık

Bölgeleri” oluşturulacak.

Turizm bölgelerindeki kamu arazi ve tesisleri “Serbest Sağlık Bölgeleri” için

bedelsiz tahsis edilecek.

Gıda terörü önlenecek. Denetimsiz gıda dolaşımına son verilecek.

Genetiği değiştirilmiş ürünler ile standartların üzerinde katkı maddesi kullanılan

gıdaların satışı engellenecek.

Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacak.

Yoksulların sağlık sigortası primleri devletçe ödenecek.

Herkes hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacak.

Muayene ve yatarak tedavide katılım payı ödenmeyecek.

Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, devlet tarafından ücretsiz

olarak sunulacak.

Prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş haddini doldurmadığından emekliye

ayrılamayan ve zorunlu sigortalıkları sona eren kişiler ve bakmakla yükümlü

olduğu kimseler, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Kırsal kesimde mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri görev yapacak.

Başhekimlerin hastane yöneticisi olması yerine, profesyonel yöneticilik

uygulamasına geçilecek.

Hastanelerde muayene, laboratuar hizmetleri ve ameliyat randevuları bilgisayar

ortamında verilecek ve sağlık personelinin randevu sistemine müdahalesi

kesinlikle önlenecek.

Hastanelerde “tam gün-tam kapasite çalışma” sağlanacak.

Tam gün-tam kapasite çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılacak.

Her ne ad altında olursa olsun, ücret tarifesinde yer almayan ayrıca bir

ödemenin yapılmasına fırsat verilmeyecek.

Sağlık hizmetlerinde, ilaç ve tıbbi malzemelerin fiyatlandırılmasında maliyet ve

kalite kontrolünde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktif rol üstlenmesi sağlanacak.

Muayene ve yatarak tedavide katılım payı uygulamasına son verilecek.

Bütün sağlık kurumlarının elektronik erişiminin sağlandığı ve bireysel sağlık

verilerinin yer aldığı e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak.

 

DEVLET BAHÇELİ “-Sözümüz milliyetçi hareket sözüdür.”

 

%d blogcu bunu beğendi: