Anasayfa » Haber » Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Turizmi

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Turizmi

Prof.Dr.Sefer Aycan

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bugünlerde gündeminden düşmeyen konularda birisi de; Sağlık Turizmidir. Sağlık Bakanlığı hedeflerinde, programlarında ve Hükümet Programında sürekli sağlık turizminden bahsetmektedir. Bizde Sağlık Bakanlığının saglik-turizmsürekli gündemde olan sağlık turizmi konusunu sağlık kavramı, sağlık hizmetleri ve Sağlık Bakanlığı açısından tartışmak istedik. Sağlık turizmi nedir, Sağlık Bakanlığı neden bu konuyu önemsemektedir, beklentisi nedir, bu beklenti doğru mudur bu sorulara cevap aradık.

Öncelikle Sağlık Turizmi Nedir

Sağlık Turizmi; kişilerin ihtiyaç duydukları tıbbı tedaviyi almak, termal kaynakları kullanmak, rehabilitasyon hizmetleri yada kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmeleri sağlayacak hizmetleri almak amacıyla bir başka ülkeye gitmeleridir diye tanımlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın söylemlerinde bu konuyu önemsediği çok net olarak görülmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı “ Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı” hazırlayıp, yayınlamış ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmektedir. Anlaşılan, bu konuyu çok önemsediği için de 64.Hükümet Programı’nın sağlıkla ilgili hedefleri içerisinde sağlık turizminin geliştirilmesi yer almaktadır. Hükümet programında sağlık turizminin her alanında rekabet gücünün artırılacağından bahsedilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı’nda ise; sağlık turizminin ne olduğundan, alt bileşenlerinden, sağlık turizminin geleceği olan bir alan olduğundan ve programın hedeflerinden bahsedilmektedir. Bu Programın hedefleri kısmında ise; sağlık turizminin her bileşeni için hedeflenen yabancı hasta kişi sayıları ile elde edilmesi hedeflenen gelirler ortaya konmuş ve deklere edilmiştir.

saglik-turizmi-ustİşte bizi rahatsız eden de Sağlık Bakanlığının bu yaklaşımı olmuştur. Sağlık Bakanlığının yabancı hasta sayısı hedeflemesi ve bunlardan elde edilmesi amaçlanan geliri belirleyip yıllık hedef yapması; sağlık etiğine, sağlık hizmet anlayışına uygun mudur ve Sağlık Bakanlığının işi midir, bu konuda program yapması uygun mudur?

Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı’nın Görevi midir

Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın görevini tartışmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Anayasal bir kurumdur. Temel sağlık hizmetleri anlayışı ve evrensel sağlık anlayışı açısından milletin sağlığını korumak ve geliştirmekten sorumludur ve bu kapsamda sağlık hizmetlerini yönetmekle görevlidir. Hal böyle olunca da kendi ülkesinin insanına hizmet etmesi amacı ve önceliği olmalıdır. Her Sağlık Bakanlığı kendi insanlarının sağlığını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. T.C. Sağlık Bakanlığı da Türk insanının sağlığını korumak ve geliştirmekle görevlidir. Bu arada hasta olan kişilere de tedavi hizmeti verme sorumluluğu vardır. Bu nedenle ülkeler ve Sağlık Bakanlıkları bu alandaki başarılarıyla değerlendirilirler.

Sağlık turizmi hiçbir Sağlık Bakanlığı’nın önceliği değildir ve önceliği de olamaz. Hiçbir sağlık görev tanımında sağlık turizminden bahsedilmemektedir. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı’nın da sağlık turizmi diye bir önceliğinin olması tuhaftır. Kendi insanının sağlığını korumak ve geliştirmekle sorumlu olan bir bakanlığın sağlık turizmini düşünmesi abesle iştigal bir durumdur. Sağlık hizmetleri sunumunda bölgesel farklılıklar sorununu çözememiş ve Temel Sağlık Hizmetleri sunumunda eksiği olan bir Bakanlığın, başka ülkelerin insanlarına hizmet vermeye kalkması ciddiyetten uzak bir durumdur.

Sağlık Turizmiyle İlgili Ekonomik Hedefler Belirlemek, Sağlık Hizmetinin Özüne Aykırıdır

Bu kapsamda diğer bir yanlışlık da Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı sağlık turizmi ile ilgili program hedeflerinde hasta sayısı ve gelir hedefleri koymasıdır. Sağlık turizmi Sağlık Bakanlığının önceliği olmaması gerekir iken bu konuyu öncelik haline getirmesi yanlışlık iken, bu alanda hasta sayısı ile ilgili hedefler koyması ve buradan elde edilecek gelir ile ilgili hedefler saglik-turizmikoyması daha büyük yanlışlıktır. Bu durum işin iyice çığırından çıktığını göstermektedir. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın kontrolden çıktığını, hastaları müşteri, sağlık hizmeti gelir elde etme aracı olarak gördüğünü göstermektedir. Artık Sağlık Bakanlığı sağlığı bir ekonomik faaliyet olarak görmekte, her şeyi para ile ölçen vahşi bir kapitalist mantık içerisinde olduğunu göstermektedir. İşin en acı tarafı da budur. Artık Sağlık Bakanlığı parayla sağlık hizmeti satmakta, gözü dönmüş bir şekilde nasıl daha fazla gelir elde edebileceğinin peşinde koşmaktadır. Bu yüzden Sağlık Bakanlığının sağlık turizmine bakışı da iki kere yanlıştır.


Her şeyinde bir yolu ve üslubu vardır. Sağlığı ticari bir alan olarak görseniz bile konuyu bu kadar çirkinleştirmek zorunda değilsiniz. En azından insana ve sağlığa saygı göstermek gerekirdi.

Sonuç Olarak

Sağlık hizmetlerinin elbette gelişiminden, kalitesinin artmasından yanayız. Hatta Ülkemizde sağlık hizmetlerinde kalite artışının başka ülkelerin insanlarından ilgi görmesi de hoş bir durum olabilir. Fakat sağlık hizmetlerinin kalitesinin somut göstergeleri vardır. Bu göstergeler öncelikle kendi insanımız için iyileştirilmeli, bunun için çaba gösterilmelidir. Sağlık Bakanlığının bu göstergeleri iyileştirmek adına ,hasta bakım kalitesini artırmak adına programlar yapması da doğru bir yaklaşım olurdu.

Bu durumda kendi insanımız öncelikli olmak şartıyla diğer ülke insanlarına da, talep doğrultusunda, tedavi hizmeti verebilirsiniz. Bunu yapar iken para veya başka bir sebeple kendi insanımız ihmal edilmediği sürece sorun da yoktur.

Bizim kabul edemediğimiz; halkın sağlığını korumak ve geliştirmekle görevli olan Sağlık Bakanlığı’nın esas işini ve kendi insanını ihmal etmesi, buna karşın işi ve önceliği olmayan turizm sağlığı konusunda program ve eylem planı yapması ve olayı çirkinleştirip bu alana gelir hedefleri koyması ve bu konuyu bir gelir elde etme aracı olarak görmesidir. Bu durum sağlık anlayışına, sağlık hizmeti sunumunun mantığına aykırıdır. Böyle bir anlayış, yaklaşım kimseye yakışmaz, Sağlık Bakanlığına hiç yakışmaz diye düşünüyorum.

%d blogcu bunu beğendi: